Stereotypy przyczyniają się do zahamowania karier kobiet na stanowiskach naukowych

Badania wykazują, że pracodawcy – zarówno mężczyźni jak i kobiety – są dwa razy bardziej skłonni zatrudnić mężczyznę niż kobietę

Marzec 2014. Wszystko to, co może wykonać mężczyzna, znajduje się również w zakresie kompetencji kobiety. Ale okazuje się, że w przypadku matematyki i stanowisk naukowych różnica w traktowaniu ze względu na płeć powoduje, że kobiety tracą wiele interesujących możliwości kariery.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Luigiego Zingales z University of Chicago Booth School of Business, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Science’s Early Edition, wskazują, że zarówno mężczyźni jak i kobiety nie są przychylni kobietom w momencie zatrudniania pracowników na stanowiska związane z nauką.

W swojej analizie “Jak stereotypy ujemnie wpływają na karierę naukową kobiet,” Zingales, wraz z Ernesto Reuben z Columbia Business School i z Paolą Sapienza z Kellogg School of Management z Northwestern University, przeprowadzili badanie laboratoryjne, aby zmierzyć, w jaki sposób pracodawcy traktują odpowiedzi kobiet zgłaszających się na oferty pracy w dziadzinie arytmetyki. Stwierdzono, że w przypadku, gdy brak jakiejkolwiek dodatkowej informacji na temat kandydatów poza ich płcią, pracodawcy, kobiety i mężczyźni, zatrudniają dwa razy częściej mężczyznę.

Nawet wówczas, gdy kandydaci mieli możliwość porozmawiać z pracodawcą na temat testu z arytmetyki, jakiemu mieli być poddani, prowadzący badanie ekonomiści mogli stwierdzić, że różnice w traktowaniu pozostawały istotne, ponieważ mężczyźni mają tendencję do chwalenia się i zawyżania swoich umiejętności, w które zatrudniający łatwiej wierzą. Jednocześnie stwierdzono, że kobiety mają tendencję do niedoceniania swoich umiejętności.

Podczas oceniana kandydatów z perspektywy wyników przeprowadzanego testu z arytmetyki, uprzedzenie wobec kobiet było mniejsze, ale nie zanikło. W wyniku czego, niezależnie od sytuacji, powszechne było podejmowanie decyzji o zatrudnieniu mniej wykwalifikowanych kandydatów płci męskiej, pozostawiając na boku wykwalifikowane kandydatki płci żeńskiej. Te uzyskane w laboratoryjnych warunkach wyniki oznaczają, że w realnym świecie kobiety tracą możliwości zrobienia kariery w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, a z drugiej strony pracodawcy nie zawsze zatrudniają najlepszych pracowników.

Rezultaty uzyskane przez Zingales i jego zespół sugerują również, że pracodawcy obu płci dokonują dyskryminacji wobec kobiet nie zdając sobie z tego sprawy, co oznacza, że konieczne jest wprowadzenie nowej polityki, aby temu przeciwdziałać.

/fot. Ryan McGuire

Dodaj komentarz