Spotkanie z W.Krukiem w ramach Pięciolecia Forum Edukacji Biznesowej

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na wystąpienie Senatora Wojciecha Kruka z udziałem dzieci: Wojciecha Kruka jr i Anny Kruk (twórców marki ANIA KRUK). Wykład Pana Senatora uświetni pięciolecie działalności Forum Edukacji Biznesowej naszego Uniwersytetu. 5 lat temu to właśnie Senator Wojciech Kruk inaugurował spotkania Forum Edukacji Biznesowej.

W szczególności obchody pięciolecia obejmą również:

14 stycznia
10:00 – 12:00 Turniej kręglowy dla kół naukowych i organizacji studenckich z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

14:00 – 15:30 Badania w internecie. Po co, kiedy i w jaki sposób?

15:00 – 16:30 Analiza kosztów i korzyści, jako narzędzie oceny projektów w ujęciu ekonomiczno – społecznym

16:00 – 17:30 Praktyczne zastosowanie systemów klasy ERP

17:00 – 18:30 Zarządzanie projektami. Podejście praktyczne

Zapisy: www.feb.ue.wroc.pl

15 stycznia

12:00 – wystąpienie Senatora Wojciecha Kruka z udziałem dzieci: Wojciecha Kruka jr i Anny Kruk (twórców marki ANIA KRUK) – sala audytoryjna CKU

Decyzją Prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Edmunda Cibisa studenci obecni na wykładzie są zwolnieni z zajęć dydaktycznych w godzinach spotkania. Zwolnienie z zajęć nie dotyczy studentów mających zajęcia laboratoryjne na Wydziale IE.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.feb.ue.wroc.pl, na której sukcesywnie będą ukazywać się kolejne informacje dotyczące uroczystości pięciolecia FEB.

Dodaj komentarz