NIC O NAS BEZ NAS- Debata o kondycji aktywności studenckiej na Uniwersytecie Wrocławskim

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich
zainteresowanych na debatę o kondycji aktywności studenckiej.

        Już 17 kwietnia w sali 2 D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii o godzinie 9:30 poruszymy tematy takie jak działalność organizacji studenckich, ich kontakt z władzami uczelni, kwestie finansowania czy metody pro mocji przedsięwzięć w środowisku akademickim. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów, nawiązania długoterminowej współpracy i momentem, w którym wspólnie będziemy mogli się zastanowić nad przyszłością organizacji studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim.

        Mamy nadzieję, że wtorkowe spotkanie odbije się jeszcze większym echem niż debata z Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednocześnie jednak liczymy na to, iż rozwieją się wszelkie nieścisłości i problemy wynikające ze współpracy pomiędzy organizacjami uczelnianymi i kołami naukowymi a władzami uczelni.

        Na stronie internetowej projektu ( www.nzsuwr.org/niconasbeznas ) a także na Facebook’u (facebook.com/niconasbeznas) zamieściliśmy anonimową ankietę, dzięki której łatwiej nam będzie poruszyć kwestie żywo interesujące społeczność akademicką.

Debata będzie podzielona na trzy części:

I  Otwarcie debaty i wystąpienia zaproszonych gości

        Na spotkanie zostaną zaproszeni m.in. Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak a także nowo wybrany Prorektor ds. studenckich na kadencję 2012-2016 prof. Grzegorz Hryciuk.

II  Prezentacja działalności organizacji studenckich

        W tej części każda z organizacji krótko zaprezentuje swój dorobek i opowie o tym jaki ma pogląd na stan aktywności studenckiej na Uniwersytecie Wrocławskim

III  Debata reprezentantów organizacji studenckich

  • pytania od prowadzących  do reprezentantów organizacji, zebrane w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów,
  • pytania od publiczności do reprezentantów organizacji,
  • pytania od organizacji do organizacji,

        Zapraszamy nie tylko do przyjścia na debatę ale i do wzięcia w niej aktywnego udziału. Każda z organizacji, grup, inicjatyw studenckich działających na Uniwersytetu Wrocławksiego  ma prawo do wytypowania reprezentantów, którzy będą brali udział w dyskusji.

        Debata to kolejne wydarzenie, z których składa się autorski projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – Nic o Nas bez Nas.  Dzięku niemu społeczność akademicka ma możliwość spotkania i poznania osób znanych, autorytetów społecznych, osobistości ze świata polityki, nauki, rozrywki, kultury i sportu.

Dodaj komentarz