Targowisko 2015 – zgłoszenia

Rozpoczynamy zbieranie zgłoszeń do Targowiska organizacji i kół naukowych 2015! Targowisko odbędzie się 1 października, godz. 9.30 – 15.00 w holu budynku DCINiE.

9wKMy6pU1Iqdjq6sXAxlN8nV0Q8dOPpqoz3uawpX8MI

Co należy zrobić?

Krok 1: Zapoznać się z regulaminem (dostępny poniżej)
Krok 2: Wypełnić i zatwierdzić formularz, znajdujący się pod adresem: http://goo.gl/forms/jHEFLbbjmt
Krok 3: Przesłać treść i grafikę do informatora mailem na adres: best.ue.wroc@gmail.com, w temacie wpisując: Targowisko 2015, zgłoszenie cz.2, nazwa wystawcy (specyfikacje dotyczące grafik i nazw załączników są określone w regulaminie).
DEADLINE na wykonanie wszystkich kroków: 18 SIERPNIA.

 

Po tym terminie, zgłoszenia nie będą już rozpatrywane.

Regulamin

TARGOWISKO 2015

Targi organizacji studenckich i kół naukowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1 października 2015, godz. 9:30-15:00, DCINiE (bud. Biblioteki, parter)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 sierpnia 2015

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Poprzez nadesłanie zgłoszenia wystawca akceptuje Regulamin.

 2. Wystawca.

2.1. Koło naukowe.

2.2. Organizacja studencka

2.3. Inny, nieokreślony niniejszym regulaminem.

 3Organizator.

3.1. Niezależna Gazeta Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu B.e.s.t.

3.2. E-mail: best.ue.wroc@gmail.com

  4. Redakcja.

4.1. Siedziba organizatora przy ul. Kamiennej 59 w budynku B/F, pokój 8-9.

4.2. Telefon/Fax: 71 368 06 48

   5. Adres korespondencyjny.

5.1. Niezależna Gazeta Studentów B.e.s.t. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

    6. Termin i miejsce Targów.

6.1. 1 października 2015, godz. 9:30-15:00, DCINiE (bud. Biblioteki, parter)

    7. Materiały informacyjne (do zamieszczenia w biuletynie targowym):

7.1. Notatka

1.1) Specyfikacja: 400 znaków (ze spacjami)

7.2. Logotyp

7.3. Zdjęcie/grafika.

7.4. Pełna grafika zawierająca treści jakie chcą przekazać wystawcy (opcjonalne)

4.1)  Specyfikacja:

a) Minimalny rozmiar:  1795px x 1654px (152mm x 140mm, 300dpi)

b) Nie zaleca się rozmieszczania istotnych treści oraz elementów graficznych zbyt blisko krawędzi. Odsunięcie powinno mierzyć przynajmniej 10mm, ok. 118px.

c) Grafika o niższej rozdzielczości może być rozmazana po wydruku. Pozostałe specyfikacje wpływają na proporcjonalność i ewentualne zapobiegnięcie przycinaniu.

4.2) Organizator zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej grafiki.

4.3) Skorzystanie z tego wariantu nie zwalnia z nadesłania materiału 7.1, 7.2 i 7.3.

7.5. Zalecenia:

5.1) W przypadku punktów 7.3 i 7.4 warto sprawdzić jak będą prezentowały się przesłane materiały w czerni, bieli i odcieniach szarości.

5.2) W przypadku punktów 7.2, 7.3 i 7.4 należy sprawdzić czy są dobrej jakości/w wystarczającej rozdzielczości. Jednym ze sposobów jest czterokrotne powiększenie grafiki i niezauważenie pikselizacji w tym stanie.

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przycinania i niewykorzystania wszystkich elementów, a także dokonywania skrótów i poprawek stylistycznych w tekstach.

 8. Zgłoszenie.

8.1. W celu poprawnego zgłoszenia uczestnictwa w Targach prosimy o przestrzeganie poniższej procedury:

1.1) Przygotowanie materiałów informacyjnych.

1.2) Wypełnienie formularza: http://goo.gl/forms/jHEFLbbjmt

1.3) Przesłanie formularza przez zatwierdzenie przyciskiem prześlij.

1.4) Niezwłoczne przesłanie materiałów informacyjnych drogą mailową na: best.ue.wroc@gmail.com.

a) Tytuł wiadomości: Targowisko 2015, zgłoszenie cz.2, nazwa wystawcy

b) Nazwy załączników: targowisko2015_notatka_nazwawystawcy
z pozostałymi załącznikami należy postępować analogicznie.

8.2. Termin nadsyłania zgłoszeń i materiałów informacyjnych upływa 18 sierpnia.

8.3. W szczególnych przypadkach wynikających z możliwości organizatora można ubiegać się o zgłoszenie po 18 sierpnia.

 9.    Akceptacja/ odrzucenie zgłoszenia.

9.1. Organizator poinformuje o otrzymaniu zgłoszenia wystawcy.

9.2. Organizator skontaktuje się z wystawcą w przypadku nieścisłości, nieprawidłowości, niepełnego zgłoszenia.

9.3. Ilość stoisk jest ograniczona.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru z pośród nadesłanych zgłoszeń.

9.5. Wystawca nie będzie rościł pretensji z niemożliwości udziału w targach.

9.6. O rezerwacji stoiska targowego organizator poinformuje po 18 sierpnia.

10.  Udział w Targach

10.1. Przed wydarzeniem:

1.1) Przydzielanie stoisk odbędzie się drogą losowania z pominięciem organizatora. O miejscu i terminie losowania wystawcy zostaną poinformowani.

1.2) Wystawca oświadcza, że nie będzie rościł pretensji do rozmieszczenia podczas Targów.

1.3) Wystawca przygotuje swoje stoisko dnia 1 października w godzinach 8:30-9:00.

1.4) Przygotowując stoisko należy pozostawić przed nim swobodne przejście.

10.2. Podczas wydarzenia:

2.1) Nie należy pozostawiać stoiska bez opieki przedstawicieli wystawcy (przynajmniej jedna osoba) przez cały czas trwania wydarzenia.

2.2) Należy dbać o wizerunek stoiska i ogólny porządek.

2.3) Nie należy w żaden sposób przeszkadzać sąsiednim wystawcom.

10.3. Po wydarzeniu:

3.1) Nie wcześniej niżeli po oficjalnym zakończeniu Targów stoisko należy przywrócić do pierwotnego stanu.

3.2) Opuszczenie Targów będzie możliwe jedynie po podpisaniu obu stron pod oświadczeniem o zdaniu stoiska.

10.4. Zasady ogólne:

4.1) Obowiązuje zakaz odtwarzania plików audio z uwagi na charakter umiejscowienia Targów.

4.2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, ani uszkodzenia, kradzieże sprzętów i innych elementów znajdujących się na terenie Targów przed, po i w trakcie trwania wydarzenia.

4.3) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Targów.

 11. Postanowienia końcowe

11.1. Wystawca biorący udział w Targowisku 2015 niniejszym oświadcza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania, a także regulaminów budynku DCINiE.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmian godzin wydarzenia.

11.3. W przypadku nieuregulowania jakiejś kwestii, pytania należy kierować do organizatora drogą mailową.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

11.5. Organizator będzie informował o zmianach w Regulaminie.

 

Dodaj komentarz